Khung ảnh

Khung ảnh cao cấp PF01

  Chất liệu     Thủy tinh, Thép Màu sắc     Bạc, Xuất xứ     Việt Nam

Khung ảnh cao cấp PF02

  Chất liệu     Thủy tinh, Thép Màu sắc     Bạc, Xuất xứ     Việt Nam

Khung ảnh cao cấp PF03