Bộ ấm trà sứ Bát Tràng cao cấp TP001

  Loại     Bộ ấm chén Chất liệu     Gốm Màu sắc     Nâu, Xuất xứ     Việt Nam

Bộ ấm trà sứBát Tràng cao cấp TP002

  Loại     Bộ ấm chén Chất liệu     Gốm Màu sắc     Nâu, Xuất xứ     Việt Nam

Bộ ấm trà sứ cao cấp Bát Tràng TP003

  Loại     Bộ ấm chén Chất liệu     Gốm Màu sắc     Trắng, Hoa văn, họa tiết trang trí

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP006

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ xà cừ hoa hồng cao cấp TP005

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP004

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP007

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP008

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP009

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC001

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC003

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC004

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC005

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC006

 


Quà Biếu Cao Cấp – Quà Tặng Cao Cấp – Quà Tặng Phong Thủy