Bộ ấm trà sứ xà cừ hoa hồng cao cấp TP005

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP004

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP007

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP008

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Bộ ấm trà sứ cao cấp TP009

  Chất liệu     Gốm, sứ Màu sắc     Vàng, Hoa văn, họa tiết trang trí Xuất xứ     Tiệp

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC001

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC003

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC004

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC005

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC006

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC007

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC008

 

Kỷ niệm chương pha lê cao cấp CC009

 


Quà Biếu Cao Cấp – Quà Tặng Cao Cấp – Quà Tặng Phong Thủy